TURUN SEKSTANTTI RY: n PERUSTAMINEN

Elimme 70-luvun alkua Aurajoen rantamilla. Aurajoen ns. ”Sokeritehtaanranta” (Sotalaisten- ja Tiilentekijänkadun välillä) oli täyttynyt erityyppisistä aluksista. Toiset aluksista olivat merenkulkukunnossa ja toisia vielä rakenneltiin. Alukset olivat pääasiassa raskasuppoamarunkoisia troolareita ja kaljaaseja.

Aluksilla ei ollut nimettyjä paikkoja, vaan rantaan tultaessa valittiin mahdollisimman sopiva paikka. Paikoitellen aluksia oli jopa kolme rinnakkain, koska kaikki eivät tilanpuutteen vuoksi sopineet kiinnittäytymään suoraan laituriin.

Ongelmallista oli saada sähköä aluksiin. Kaikilla oli oma sähkömittari rannalla olevassa sähkökaapissa, mutta aluksen saaminen mahdollisimman lähelle kaappia ei aina onnistunut.

Alukset maksoivat vuokraa Turun Satamalle pituutensa mukaan. Neuvotteluja alusten paikoista oli Turun sataman kanssa käyty moneen otteeseen, mutta ne olivat aina päättyneet umpikujaan. Tilanteeseen mietittiin ratkaisua ja näin syntyi ajatus oman seuran perustamisesta. Seuralla voitaisiin hoitaa yhteisiä asioita ja neuvotteluja Turun sataman kanssa.

Turun Yliopiston fysiikan laitoksella työskentelivät tuolloin Lauri Tukia, Vesa Viljanen ja Pekka Tamminen, joista viimeksi mainittu järjesti tilaisuuden fysiikanlaitoksen tiloihin. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki, joilla oli aluksia Sokeritehtaanrannassa.

Tilaisuuden tuloksena päätettiin perustaa veneseura, jonka nimeksi myöhemmin hyväksyttiin Turun Sekstantti. Hieman myöhemmin seura rekisteröitiin viralliseksi yhdistykseksi. Seuralle valittiin ensimmäinen johtokunta hoitamaan seuran asioita. Mm ensimmäisenä sihteerinä toimi Ritva Saari nyk. Björkman.

Uuden seuran toiminta lähti aktiivisesti käyntiin. Turun sataman kanssa käytiin neuvottelut rantalaiturin vuokraamisesta ja neuvottelujen seurauksena yhdistys sai vuokrattua 176m laituria omille aluksilleen.

Syksyllä alukset ”suomustettiin” talvea varten, eli alukset sijoitettiin 45 asteen kulmaan laituriin nähden. Seuralle saatiin oma lippu, koulutettiin omat katsastajat, seuralaiset tekivät kesätapaamisia, yhdessä vietettiin joulujuhlia yms.

Näin syntyi Turun Sekstantti ry

Seuran perustavassa kokouksessa yliopiston fysiikanlaitoksella olivat läsnä ainakin seuraavat henkilöt: Pekka Tamminen, Vesa Viljanen, Ritva Saari, Pekka Luotero, Matti Tamminen, Lauri Tukia, Risto Sjöholm, Jouko Saari, Rauno Rastas ja Ensio Lahti.

Vapaasti Sekstantin alkutaivalta muistellen
Pekka Tamminen
perustajajäsen